Zalotna mgła nad Poznaniem.

Stare Miasto w Poznaniu – obszar miasta o średniowiecznym rozplanowaniu z centralnie usytuowanym Starym Rynkiem Obszar Starego Miasta wyznaczała liniamurów miejskich teren ten zajmuje powierzchnię 21 ha. Od lokacji miasta Poznania w 1253 do początku budowy przez władze pruskie nowego centrum na zachód od Starego Rynku na początku XIX wieku granice miasta były praktycznie niezmienne i pokrywały się z granicami obecnego Starego Miasta.

Granice dawnego Poznania a obecnego Starego Miasta biegły od Zamku królewskiego ulicą Ludgardy, przecinając późniejszy Bazar, przez teren obecnego Szpitala Strusia, ulicą Jaskółczą do Wrocławskiej, obejmując teren kolegium jezuickiego, dalej południową pierzeją placu Kolegiackiego i przecinając obecną zabudowę pomiędzy ulicami Ślusarską i Garbary do kościoła i klasztoru dominikanów, następnie ulicami Stawną i Masztalarską do Zamku Królewskiego.

Otaczające rynek kamienice od stuleci były najbardziej prestiżowymi adresami w mieście. Dziś można odnaleźć wśród nich stylowe budowle: od gotyckich kamienic po klasycystyczne rezydencje, z wyróżniającym się wspaniałym pałacem Działyńskich. W centralnej części rynku usytuowane są dawne obiekty handlowe:

waga miejska (w której odbywało się oficjalne ważenie towarów, będące obowiązkiem każdego kupca sprzedającego swe dobra w mieście) oraz domki budnicze (kolorowe, wąskie kamieniczki, stanowiące pozostałość niegdysiejszych kramów i jednocześnie mieszkań ich właścicieli). Do najważniejszych obiektów zabudowy śródrynkowej należy renesansowy ratusz, klasycystyczny budynek odwachu (dawne lokum straży miejskich) oraz modernistyczny arsenał. Wszystkie one służą obecnie kulturze - są siedzibami muzeów i galerii miejskiej.

Uroku poznańskiemu Staremu Rynkowi nadają umieszczone w jego narożach fontanny przedstawiające postaci mitologiczne. Najstarsza - fontanna Prozerpiny - znajduje się przed ratuszem. Rynek zdobią także: studzienka Bamberki (upamiętniająca przybycie do Poznania w XVIII w. osadników z Bambergu), figura św. Jana Nepomucena (patrona chroniącego mieszkańców miasta przed powodziami) oraz pręgierz, budzący w średniowieczu strach wśród wszystkich łamiących prawo, dziś -charakterystyczny punkt spotkań poznaniaków.


Zapraszam na tajemniczy Poznań nocą niech odkryje przezd wami swoje piękno.